Financiering

De financiering van de verbouwing van de CultuurHoek is gebaseerd op verschillende bronnen. Samen zorgen zij ervoor dat alle plannen gerealiseerd kunnen worden. 

€ 210.000: lening Triodos
€ 30.000: investering kunstenaars
€ 52.000: fondsen/sponsors/crowdfunding
Totaal: € 292.000

Cultuurlening Triodosbank

De Stichting Cultuurcentrum Driebergen heeft een lening van 210.000 euro afgesloten bij de Triodosbank. Deze lening wordt, met betaling van rente, in de loop van ca. 20 jaar afbetaald, met name door verhuurinkomsten van de ateliers. Deze lening werd mogelijk dankzij een bankgarantie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Deze lening wordt besteed aan met name het inkopen van bouwmaterialen voor het verbouwen van het pand. Omdat we met vrijwilligers werken, zijn de loonkosten gering. Slechts een klein deel wordt uitbesteed aan externen. 

Casco-investering ateliers kunstenaars en ambachtslieden

Alle huurders van de ateliers (kunstenaars, creatieven en ambachtslieden), hebben geïnvesteerd in het casco van hun atelier. D.w.z. de wanden, isolatie en elektra. In totaal is dit ruim 30.000 euro. Op met moment dat zij het atelier verlaten, neemt de volgende huurder deze investering over. Het gaat gemiddeld om zo’n 1.700 euro per atelierhuurder.

Fondsen, sponsors en crowdfunding

De derde financieringsbron komt van fondsen, sponsors en crowdfunding. Dit geld wordt uitsluitend besteed aan de inrichting en techniek van de culturele publieksruimtes. Het gaat bijvoorbeeld om de vloer, stoelen, licht- en geluid, gordijnen, podium, keuken etc. Het benodigde bedrag is minimaal 52.000 euro, waarvan 32.500 inmiddels is toegezegd, dankzij giften van o.a. Rabobank Rijn en Heuvelrug, VSB-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en KF-Heinfonds.