Criteria en procedure toelating atelierhuurder

tekencursus voor kinderen

Basis criteria voor atelierhuurder

 1. Huurder is aantoonbaar cultureel-creatief (door opleiding, ervaring of goede amateur, geen beginner, deelname aan exposities, eigen website) in een van de onderstaande disciplines.
 2. Huurder schaart zich achter de vereisten om te participeren in bestuur en/of commissie van de Vereniging en daarmee als vrijwilliger om de CultuurHoek draaiende te houden. Dit is naar schatting gemiddeld 2 uur per week (buiten de vakanties).
 3. Huurder organiseert jaarlijks minimaal 1x een culturele activiteit (indien we de 40 activiteiten per jaar niet halen kan dit uitgebreid worden naar 2x)
 4. Het gebruik van het eigen atelier levert geen of zeer beperkt overlast op voor anderen (geluid, stof etc.).
 5. Het atelier zal daadwerkelijk gebruikt worden om zeer regelmatig te werken en niet alleen als opslag van materialen.
 6. Huurder is of wordt lid van de Vereniging de CultuurHoek zodra het huurcontract is getekend.
 7. Huurder is woonachtig in Driebergen of nabije omgeving (Utrechtse Heuvelrug).

 

Disciplines:

  • Beeldend kunstenaars: bijvoorbeeld schilders, ruimtelijk werk.
  • Creatieve ambachten & design: bijvoorbeeld boekbinden, edelsmeden, keramiek.
  • Poëzie en letteren: dichters en schrijvers.
  • Muziek: bijvoorbeeld muzikanten en muziekdocenten.
  • Podiumkunstenaars: bijvoorbeeld theater en dans.
  • Overige creatieven: bijvoorbeeld webdesign, vormgeving, fotografie en film, mode.

De vereniging streeft naar een mix van deze disciplines in de Cultuurhoek.

 

Verder vinden we het een belangrijk pluspunt als nieuwe huurders door expertise/middelen extra bijdragen kunnen en willen leveren aan de CultuurHoek:

  • Door bijv. het geven van les of workshops aan kinderen of volwassenen (daarmee cultuurhuisgedachte versterkend en genereert traffic).
  • Door hun (lokale) netwerkwerk of anderszins in staat nieuwe activiteiten te genereren
  • Qua diversiteit: vak/kunststroming die nog niet of nauwelijks aanwezig is op de CultuurHoek.

 

Onderverhuur

Onderverhuur is mogelijk. Daarbij gelden wel de volgende criteria:

 1. De onderverhuurder voldoet aan de basisvereisten en wordt dus tevens getoetst door de plaatsingscommissie. Dat betekent dat de onderhuurder lid wordt van de vereniging en dezelfde inspanning levert als de ‘hoofdhuurders’.
 2. De hoofdhuurder betaalt het volledige huurbedrag van het atelier aan de Vereniging en verrekent met de onderhuurder onderling de af te spreken huur. Wel verhoogt de Vereniging de huur van het atelier bij onderverhuur met een bedrag van gemiddeld € 50 per maand (prijspeil 1-1-2022).
 3. Als de hoofdhuurder het huurcontract opzegt geldt dat ook voor de onderhuurder. Dan treedt de normale plaatsingsprocedure in werking. Het bestuur zal ook met de onderhuurder zijn/haar wensen bespreken en deze meenemen in de verdere plaatsingsprocedure zoals die voor alle atelierhouders geldt.

Procedure:

 1. Wachtlijst B
  De aspirant-huurder geeft aan interesse te hebben in een atelier op de CultuurHoek door het interesseformulier in te vullen en dit te mailen naar . De secretaris van het bestuur plaatst, na een eerste globale check of aan de genoemde basiscriteria kan worden voldaan, de kandidaat op wachtlijst B en informeert de plaatsingscommissie.
 2. Beoordeling door plaatsingscommissie
  De plaatsingscommissie beoordeelt de kandidaten op wachtlijst B op basis van de verstrekte gegevens (op het interesseformulier, CV en website) en een gesprek met de potentiële huurder of aan met name het criterium van aantoonbaar cultureel creatief zijn wordt voldaan, de activiteiten passen binnen de culturele doelstelling en de gewenste mix van de CultuurHoek. In dit gesprek kan de aspirant-huurder meer vertellen over zichzelf en kunnen verwachtingen over en weer worden uitgesproken.
 3. Wachtlijst A
  De plaatsingscommissie geeft een advies aan het bestuur. Als het bestuur positief besluit wordt de kandidaat op wachtlijst A geplaatst.
 4. Selectie atelierhuurder
  Zodra een atelierruimte (deels) beschikbaar komt, bekijkt het bestuur wie van de kandidaten op wachtlijst A in aanmerking komt voor dit atelier. In principe geldt de volgorde op basis van aanmelddatum, maar de vereniging/het bestuur houdt zich het recht voor toelating te versnellen op grond van inhoudelijke criteria, de bereidheid mee te werken aan de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten voor de CultuurHoek en de samenstelling van de huurders op dat moment. De potentiële huurder die in aanmerking komt voor een atelier wordt door het bestuur uitgenodigd voor een gesprek om afspraken te maken. Het bestuur besluit definitief of de aspirant-huurder een atelier krijgt toegewezen.
 5. Tekenen huurovereenkomst en lidmaatschap
  De aspirant-huurder tekent de huurovereenkomst met de Vereniging en wordt lid van de Vereniging de CultuurHoek.

Plaatsingscommissie

De plaatsingscommissie adviseert het bestuur bij de toelating van atelierhuurders. Deze commissie bestaat op dit moment uit 4 leden van Vereniging de CultuurHoek.