13 mei 2017

Persbericht start CultuurHoek

CultuurHoek Driebergen nu echt van start
Nu de gemeenteraad het plan voor de CultuurHoek in Driebergen heeft goedgekeurd, kan de realisatie beginnen. Het gebouw wordt naar verwachting in juni aan de initiatiefnemers overgedragen. Vanaf dan gaan de vrijwilligers aan de slag om het monumentale pand op te knappen tot een cultureel centrum met multifunctionele ruimtes voor kleinschalige optredens en repetities en ateliers. Als alles goed loopt, is het eind 2017 gereed.

Vrijwilligers
Willem Stolwijk, man van het eerste uur, is nu bestuurslid van de Stichting Cultuurcentrum Driebergen die eigenaar wordt van het gebouw. ‘We zijn nu bezig om een lening bij een bank te regelen. Dat gaat vast lukken, we zijn al ver met de onderhandelingen. Dat geld hebben we hard nodig voor de reparaties aan het dak en de noodzakelijke aanleg van basisvoorzieningen zoals elektra. We gaan alles met vrijwilligers en de atelierhuurders doen; daardoor houden we de kosten laag. We moeten de lening tenslotte helemaal aflossen. We zijn ontzettend blij dat de gemeente ons de noodzakelijke bankgarantie gaf voor die lening’.

Bestuur De CultuurHoek en Stichting

Bestuur van de Stichting Cultuurcentrum Driebergen en de Vereniging De CultuurHoek

Cultureel programma
Naast een stichting die eigenaar wordt van het gebouw, komt er een vereniging, die nu in oprichting is. ‘Deze Vereniging de CultuurHoek’, vertelt voorzitter Aart van der Schalk, ‘heeft als  taak het pand op te knappen en daarna de exploitatie van het gebouw en de culturele programmaring op zich te nemen. Er moet minimaal één keer per week, maar liefst veel vaker, iets te doen zijn in de multifunctionele ruimtes, die ook tegen kostprijs te huur zijn voor culturele activiteiten. We denken aan kleinschalige muziekopvoeringen, theaterstukken, creatieve workshops en dergelijke.

Van de leden, in elk geval de atelierhuurders, wordt verwacht de handen uit de mouwen te steken bij de verbouwing en later bij de exploitatie. Ook gaat de vereniging vrijwilligers werven die het leuk vinden om mee te helpen bij de realisatie van het cultuurcentrum.

Ateliers
Omdat niet alle kunstenaars meegaan naar de CultuurHoek, is er nog beperkt ruimte voor mensen die een atelier zoeken. Van der Schalk: ‘We willen een mooie mix van huurders van allerlei achtergronden: muzikanten, schrijvers, designers, ambachtslieden, beeldend kunstenaars etc. Dat maakt het levendig en mensen kunnen elkaar inspireren. Ook vullen zij een deel van de culturele programmaring in in de nog te realiseren multifunctionele ruimten. Hoe diverser, hoe beter!’ Mensen die een ideeën hebben voor het opknappen van de CultuurHoek of de culturele invulling hiervan, kunnen zich melden via