5 november 2018

Zondag 25 november: Gluren op de Heuvelrug

Gluren op de Heuvelrug
Welkom op het leukste huiskamerfestival van de Utrechtse Heuvelrug: Gluren op de Heuvelrug! Op zondag 25 november zijn er zo’n 35 optredens in Driebergen, Doorn, Leersum en Maarn te zien! Natuurlijk is er op de CultuurHoek ook wat te doen:

  •  13.00, 14.00 en 15.00 uur: After the Sun en Gera
  • 13.30, 14.30 en 15.30 uur: Theatersport van TotsloT: 
  • Doorlopend: installaties van kunstenaars Elly Sloep en Roel Berg.

Opgave is niet nodig. 

Zie onder voor een uitgebreidere toelichting op het programma. 

 

After the Sun en Gera

Genialiteit of gekte, passie of parkeren. Het gevecht om je eigen identiteit te behouden tijdens het onverbiddelijke verstrijken van de tijd. Kleine band met 3 stemmige zang in combinatie met poëzie: ik zou komen.

Muziek, zang: After the sun
Tekst, spraak: Gera Pronk
Fotografie/beeld: Gera Pronk
Regie/coaching: Hendrikje van Leest

Theatersport TotsloT

TotsloT speelt theatersport: een theatervorm die draait om improvisatie. Met behulp van verschillende werkvormen, meestal games genoemd, worden korte scenes opgebouwd. Wat er ontstaat wordt gevoed vanuit het publiek en de spelers. Daardoor ontstaan er vaak onverwachte en hilarische situaties. Falen én stralen hoort daarbij. Scènes waarin van alles “mis” gaat – bewust of onbewust – kunnen heel spannend en leuk zijn! Om de spelers nog meer uit te dagen wordt er ook gewerkt met muzikale games: geïmproviseerde zang of dans met ondersteuning van een muzikant. Blues, Fado of Smartlap het kan allemaal voorbijkomen.

Installatie Elly Sloep

Elly Sloep maakt tekeningen en lichtprojecties. Haar kunst is meestal opgebouwd uit geometrische vormen die over en door elkaar heen bewegen. Ritme en verstoring van het ritme vormen het uitgangspunt. Haar installatie is doorlopend te bezoeken in de CultuurHoek. 

Installatie Roel Berg

Roel Berg is een van de artiesten wiens atelier huist in de CultuurHoek. Zijn kunst kenmerkt zich door minimum aan beeld, maximale zeggingskracht, werkelijkheid en geregistreerde werkelijkheid. Het spel tussen compositie, lijn, vlak, richting, herhaling, licht en schaduw spelen een belangrijke rol. Vorig jaar deed hij mee met de installatie ‘Biechtstoel’ dit jaar met een nieuwe installatie. Deze installatie is doorlopend te bezoeken.